Συμβουλευτική

 • Η συμβουλευτική αφορά τη διαδικασία που ακολουθείται για τη διερεύνηση της υπογονιμότητας, τη διάγνωση των ακριβών της αιτίων, αλλά και των βημάτων που θα ακολουθηθούν στη συνέχεια για την επίτευξη του τελικού στόχου ενός ζευγαριού, την απόκτηση παιδιού.

  Τι εννοούμε με τον όρο υπογονιμότητα;

  Υπογονιμότητα ονομάζεται η μη επίτευξη εγκυμοσύνης μετά από ελεύθερες, χωρίς προφύλαξη, επαφές για τουλάχιστον ένα χρόνο. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν επιλέχθηκε τυχαία, αλλά βασίζεται στην παρατήρηση ότι η πιθανότητα να επιτύχει εγκυμοσύνη ένα ζευγάρι είναι περίπου 17% – 19% το μήνα, ενώ μετά από 23 μηνών επαφές περίπου 80% των ζευγαριών θα έχουν επιτύχει εγκυμοσύνη. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι το ανθρώπινο είδος παρουσιάζει χαμηλό ποσοστό φυσικής γονιμότητας. Η υπογονιμότητα εμφανίζεται στο 15% περίπου των ζευγαριών με αυξανόμενες τάσεις. Στη χώρα μας υπάρχουν περίπου 250.000 υπογόνιμα ζευγάρια.

  Πού μπορεί να οφείλεται η υπογονιμότητα των ζευγαριών και ποιες οι ενδείξεις για εξωσωματική γονιμοποίηση;

  Καταρχάς η υπογονιμότητα αφορά και στους δύο συντρόφους, ενώ υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό «ανεξήγητης» υπογονιμότητας.

  Οι αιτίες μπορεί να είναι οργανικές ή λειτουργικές ενώ δεν αποκλείονται και οι περιβαλλοντολογικές, ψυχολογικές ή κοινωνικοοικονομικές αιτίες.

  Σημαντικό ρόλο παίζει η ηλικία της γυναίκας, η οποία εμφανίζει μεγάλη μείωση στην επίτευξη εγκυμοσύνης μετά τα 35 και ακόμα μεγαλύτερη μετά τα 40.

  Οι συνήθεις ενδείξεις που μας οδηγούν σε εξωσωματική γονιμοποίηση, είναι:

  • Βλάβες στις σάλπιγγες
  • Διαταραχές στην ωοθυλακιορρηξία
  • Ενδομητρίωση
  • Προβλήματα στον αριθμό, στην κινητικότητα ή στη μορφολογία των σπερματοζωαρίων
  • Ανεξήγητη υπογονιμότητα

  Για τη διερεύνηση και εξακρίβωση όλων των παραπάνω, διενεργούνται γενετικές και αιματολογικές εξετάσεις, οι πιο συνήθεις από τις οποίες αναφέρονται στις υπηρεσίες μας.