Πιστοποίηση ποιότητας

 • Σημαντικό παράγοντα σε μία μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής πλέον των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτή, αποτελεί η ασφάλεια και οι πιστοποιημένες διαδικασίες!

  Έχοντας μετεγκατασταθεί στη νέα Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ το 2006, λειτουργούμε με τις πλέον σύγχρονες προϋποθέσεις, τεχνολογίας και υποδομών, στο ασφαλές περιβάλλον μιας Μικτής Μαιευτικής και Χειρουργικής Κλινικής. Το πλεονέκτημα αυτό εξασφαλίζει στους ασθενείς μας σημαντικά οφέλη:

  • Άμεση ανταπόκριση εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού 24 ώρες το 24ωρο, προσφέροντας ασφαλείς συνθήκες διεξαγωγής όλων των διαδικασιών.
  • Προνομιακά κόστη σε υπηρεσίες της κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ.
  • Άμεση πρόσβαση στο σύνολο των επιπλέον υπηρεσιών και εξετάσεων που σχετίζονται με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή καθώς και τον τοκετό σε μεταγενέστερο στάδιο.

  Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας έρευνας και των ιατρικών εξελίξεων του τομέα της αναπαραγωγής, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Τα ποσοστά επιτυχίας της Μονάδας μας είναι ιδιαίτερα υψηλά και αφορούν σε γυναίκες όλων των ηλικιών.

  Τα εργαστήρια, ο σύγχρονος εξοπλισμός των χώρων και οι διαδικασίες της ΒΙΟΓΕΝΕΣΙΣ, είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2008. Τα αποτελέσματα επιτυχίας μας δίνουν τη δυνατότητα να συμμετέχουμε στην ετήσια ευρωπαϊκή καταγραφή των δεδομένων της εξωσωματικής γονιμοποίησης (EIM, European IVF Monitoring program) που λειτουργεί στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE). Προσπαθούμε να βρισκόμαστε πάντα μπροστά, να ξεχωρίζουμε!